• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Sylwia Uchnast-Gara

Sylwia Uchnast-Gara

W przedsięwzięciu "Benchmarking-Kontynuacja" ekspert metodologiczny oraz ekspert w obszarach Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę i Ewidencja działalności gospodarczej.
 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Doświadczenie zawodowe:
2002 – 2020 Urząd Miasta Tychy
• Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkolenia (2002 – 2020)
• Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (2017 – 2020)
• Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej (2015 – 2020)
• Pełnomocnik ds. Jakości (2008 – 2014)
• Koordynator projektu "Benchmarking w zakresie efektywności zarządzania administracją w Urzędzie Miasta Tychy" (2004 – 2015),
• Koordynator projektu „Benchmarking Kontynuacja” (2015 – 2020)
• Koordynator Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" w Urzędzie Miasta Tychy (2004 – 2006)

2017 – 2019 Ekspert ds. usług publicznych w projekcie „System Monitorowania Usług Publicznych – Koncepcja SMUP”

2009 – nadal Członek Rady ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Certyfikaty:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością w Administracji Samorządowej
Audytor wiodący ISO
Audytor wewnętrzny ISO

Publikacje:
• Podręcznik stosowania innowacji „Kontrola zarządcza w innej perspektywie. Efektywniej i skuteczniej z benchmarkingiem” Benchmarking szukamy najlepszych rozwiązań – 2015
• Benchmarking punkt odniesienia (SET THE BENCHMARK) – Kwartalny Biuletyn Ministerstwa Finansów Nr 2 (15) 2015

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011