• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Benchmarking usług publicznych

Benchmarking usług publicznych

"Benchmarking usług publicznych", to kontynuacja działań benchmarkingowych, jakie Śląski Związek Gmin i Powiatów prowadzi nieprzerwanie od 2011 r. (najpierw w formie projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych", a następnie jako przedsięwzięcie własne „Benchmarking-Kontynuacja”).

Na przestrzeni lat grupa benchmarkingowa ulegała zmianom - na obecnym etapie przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale 43 jednostek: 17 urzędów miast na prawach powiatu, 20 urzędów gmin i 6 starostw powiatowych. Pełną listę uczestników projektu oraz dane kontaktowe do koordynatorów i ich zastępców znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011