• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Małgorzata Kuźnik

Małgorzata Kuźnik

W przedsięwzięciu "Benchmarking-Kontynuacja" ekspert w obszarach Rejestracja spraw stanu cywilnego oraz Sprawy obywatelskie – ewidencja ludności i dowody osobiste.

Absolwentka Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, gdzie na Wydziale Administracji i Zarządzania, uzyskała tytuł magistra o specjalności administracja publiczna.


Od 1995 roku pracownik samorządowy. Pracę w Urzędzie Miasta w Żorach rozpoczęła na stanowisku referenta w Wydziale Lokalowym, a od 1 stycznia 2004 r. pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego, obecnie na stanowisku Kierownika. Była jednym z członków audytorów, wdrażających w Urzędzie Miasta Żory system ISO 9001:2000. W marcu 2001 uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, a w styczniu 2002 roku audytora wiodącego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Od maja 2016 r. jest jednym z członów Zespołu ds .funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory.

Inicjatorka międzyurzędowych spotkań roboczych okolicznych kierowników USC, efektem których jest również organizacja tzw. „szkoleń szytych na miarę za niewielkie pieniądze” dla pracowników USC.
Z inicjatywy nadzoru (z wnioskiem wystąpił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, a podpisał go Wojewoda) Wojewody Śląskiego w 2018 r. jako jedna z nielicznych Kierowników USC w woj. śląskim (jest nas dwoje) nagrodzona Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011