• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Badania ad hoc

Podobnie jak udział w spotkaniach odbywających się w ramach Grupy Innowacji Samorządowych (GIS), charakter dobrowolny mają tzw. badania ad hoc, które cieszą się dużą popularnością wśród członków grupy benchmarkingowej. Formuła badań pozwala na relatywnie szybkie zebranie wyników - odpowiedzi od urzędów biorących udział w badaniu. Rocznie biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów koordynuje ok. 10 takich badań. Dotyczą one na przykład stosowanych systemów wynagradzania czy rozwiązań organizacyjnych. Tematyka badań uzależniona jest od bieżących potrzeb jednostek uczestniczących w przedsięwzięciu.

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011