• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Marcin Połomski

 

Marcin Połomski

W przedsięwzięciu "Benchmarking-Kontynuacja" ekspert w obszarach: 

 • Monitorowanie zobowiązań wynikających z tytułu podatku od nieruchomości
 • Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) - w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania 
 • Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ukończył studia ekonomiczne na rzeszowskiej filii UMCS specjalność zarządzanie i marketing, studia podyplomowe kontrola i audyt wewnętrzny oraz dwusemestralne szkolenie z zakresu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, przygotowujące do egzaminu CGAP.
Posiada uprawnienia do prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych.

Od 2000 roku pracownik Urzędu Miasta Krosna:
Zajmował się kontrolą finansową, audytem wewnętrznym, kierował referatem nadzorującym finanse krośnieńskiej oświaty.
Jest współautorem programu racjonalizacji kosztów funkcjonowania miejskiej oświaty, krośnieńskiego bonu edukacyjnego, wdrażał budżet zadaniowy w jednostkach oświatowych.
Był członkiem rad nadzorczych dwóch spółek komunalnych.
Od 2007 roku pełnił obowiązki Zastępcy Skarbnika, od 2008 roku na stanowisku Skarbnika.

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011