• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Jolanta Jamroży

Jolanta Jamroży 

W przedsięwzięciu "Benchmarking-Kontynuacja" ekspert w obszarze Gospodarka odpadami komunalnymi.

Ukończyła studia ekonomiczne o specjalności finanse.

Od 2004 roku pracownik Urzędu Miasta Krosna.

W latach 2004 – 2011 pracownik Wydziału Edukacji, w tym w latach 2007-2011 kierowała Referatem Analiz i Planowania zarządzającym finansami krośnieńskiej oświaty.

W latach 2011 – 2020 jako Główny Specjalista w Wydziale Budżetowo – Finansowym zajmowała się analizami organizacyjno – finansowymi mającymi na celu optymalizację realizowanych zadań w zakresie pozostałych dziedzin funkcjonowania Miasta Krosna jak: pomoc społeczna, kultura, sport, mieszkalnictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, transport publiczny, itp.
Od początku uczestniczyła w tworzeniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie kalkulacji opłaty od mieszkańca oraz analiz i audytów systemu w kolejnych latach.

Aktualnie Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej – wykonuje analizy finansowo – organizacyjne zadań realizowanych przez wydział, głównie gospodarka odpadami komunalnymi i transport publiczny oraz zadań bezpośrednio zleconych przez Prezydenta Miasta Krosna.

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011