• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Ireneusz Czerwiński

Ireneusz Czerwiński

W przedsięwzięciu "Benchmarking-Kontynuacja" ekspert w obszarze Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Ukończył studia administracyjne w zakresie administracji publicznej oraz stosunki międzynarodowe w specjalności administracja europejska i polityka regionalna w zakresie nauk społecznych. Ukończył studium rynku kapitałowego.

Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015.

Od 1998 roku pracownik samorządowy, dyrektor gminnego komunalnego zakładu budżetowego. W latach 2006 - 2010 radny Rady Powiatu Piotrkowskiego, w latach 2010- 2014 Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego.

Od 2014 roku zatrudniony na stanowisku sekretarza powiatu, pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania Jakością oraz ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011