• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własną organizację ze
 stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy
służy jako podstawa doskonalenia procesów biznesowych.


Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy
innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany
proces jest wykonywany efektywnie a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym
przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (the best practices). 

Najważniejsze aspekty wynikające z właściwego zrozumienia idei i definicji benchmarkingu są następujące:

 • Benchmarking jest procesem ciągłym, bowiem praktyka funkcjonowania firm podlega ciągłym zmianom, które powinny być stale monitorowane w celu zapewnienia możliwości identyfikacji najlepszych rozwiązań
 • Benchmarking polega na wykonywaniu stałej kontroli i pomiaru. Muszą więc istnieć narzędzia i metody pomiaru pozwalające na dokonanie porównania praktyki działania danej firmy z najlepszymi rozwiązaniami w danej branży. Ponadto, musi istnieć możliwość wyrażenia lub przełożenia działań praktycznych na wielkości liczbowe w celu sformułowania mierników benchmarkingu. Wielkości te stanowić mogą wtedy cel ilościowy, na który skierowana jest cała uwaga zarządu i pracowników przedsiębiorstwa.
 • Benchmarking daje się zastosować w odniesieniu do podstawowych produktów i usług przedsiębiorstwa, jak również procesów zmierzających do wytworzenia produktów i usług oraz dostarczenia ich innym odbiorcom lub klientom
 • Benchmarking znacznie wykracza poza tradycyjną analizę porównawczą, ponieważ nie tylko umożliwia identyfikację najlepszych wzorców i praktyk ale pomaga również w zrozumieniu przyczyn występujących niedociągnięć i błędów oraz sposobów i dróg dochodzenia do rozwiązań doskonalszych.

Zalety systemu:

 • Pozwala zidentyfikować najodpowiedniejsze dla wdrożeń procesy,
 • Prowadzi do doskonalenia procesów realizowanych w firmie,
 • Pomaga wyeliminować skutki oporu wobec zmian inspirowanych przez otoczenie firmy,
 • Pozwala na identyfikację pozycji konkurencyjnej,
 • Zwiększa skuteczność, efektywność i możliwości adaptacji procesów,
 • Przekształca brak decyzyjności w pilną potrzebę wprowadzenia poprawy,
 • Pomaga w wyznaczeniu, jakkolwiek wyzywających, to osiągalnych celów,
 • Zwiększa potrzebę wprowadzania zmian,
 • Pozwala na wyznaczenie przyszłych trendów i kierunków rozwoju,
 • Pomaga w wyznaczeniu priorytetów w zakresie doskonalenia wielu czynności,
 • Zapewnia firmie wysoki poziom zalet konkurencyjnych,
 • Kreuje kulturę pracy w aspekcie dążenia do ciągłej poprawy,
 • Jest dobrym sposobem poprawy satysfakcji klientów,
 • Poprawia relacje i zwiększa zrozumienie pomiędzy partnerami procesu benchmarkingu.
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011