• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> PROJEKT 2011-2015

PROJEKT 2011-2015

Od początku stycznia 2011 r. do lipca 2015 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów realizował projekt innowacyjny – testujący  „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”. Projekt zakończył się sukcesem, za jego realizację Związek otrzymał tytuł Lidera Innowacji. Z uwagi na powyższe, w maju 2015 r., podjęto decyzję o kontynuacji działań benchmarkingowych w formule przedsięwzięcia pn. "Benchmarking - Kontynuacja" (więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się w zakładce Benchmarking Kontynuacja 2015-2016).


Przesłanką do uruchomienia projektu był zidentyfikowany brak standardów monitorowania kluczowych procesów w zakresie realizacji zadań publicznych oraz brak metodologii prowadzenia benchmarkingu. Ustawowy obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej I stopnia, podkreślił znaczenie funkcjonujących w urzędach systemów monitorowania efektywności i konieczność ich dalszego rozwoju. Wypracowanie narzędzi wspierających kontrolę na poziomie indywidualnej jednostki, poprzez finansowanie usług eksperckich było nieuzasadnione kosztowo. W związku z tym, część jednostek z obszaru województwa śląskiego, będących członkami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, postanowiło wypracować koncepcję prowadzenia benchmarkingu, która następnie była wdrażana sukcesywnie wdrażana.


Projekt realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-146/10-00 z dnia 10.06.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/ 2009/IN: „Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking”. 

Aneks do umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-146/10-01 z dnia 24.06.2013 r.

 Łączne dofinansowanie projektu wynosiła 4 773 844 zł.
 

Człowiek - najlepsza inwestycja


 

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011