• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Piotr Absalon

Piotr Absalon

W przedsięwzięciu "Benchmarking-Kontynuacja" ekspert w obszarach Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Funkcjonowanie urzędu.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Absolwent studiów podyplomowych z informatyki, administracji publicznej i zarządzania.

Pracownik samorządowy, od 2002 roku Sekretarz Miasta Radlin. Inicjator licznych innowacyjnych działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-administracji. Jeden z pomysłodawców, a później przedstawiciel gmin w komitecie sterującym projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) w Województwie Śląskim. Projekt umożliwił świadczenie usług elektronicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców przez samorządy. Pomysłodawca i realizator innych projektów lokalnych i ponadlokalnych z dziedziny teleinformatyki, społeczeństwa informacyjnego i zarządzania w samorządzie.
 

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011