• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Ścieżka regularnego benchmarkingu

W ramach przedsięwzięcia "Benchmarking - Kontynuacja" gromadzone są dane dotyczące 11 usług oraz informacje ogólne o urzędzie i jednostce terytorialnej, prowadzona jest również pogłębiona analiza oraz identyfikacja dobrych praktyk w kilku z obszarów. W 2019 roku, w cyklu dotyczącym 2018 roku, były to:

 • Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę,
 • Ewidencja działalności gospodarczej (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
 • Rejestracja aktów stanu cywilnego (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
 • Gospodarka odpadami komunalnymi, 
 • Monitorowanie zobowiązań wynikających z podatku od nieruchomości,
 • Realizacja zadań własnych określonych dla powiatu w zakresie komunikacji (rejestracja pojazdów, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców),
 • Utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia,
 • Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) - w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania,
 • Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz w starostwach powiatowych,
 • Funkcjonowanie urzędu.

Dodatkowo, prowadzona była identyfikacja dobrych praktyk w wybranych obszarach. W 2019 roku były to:

 • Rejestracja aktów stanu cywilnego (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
 • Realizacja zadań własnych określonych dla powiatu w zakresie komunikacji (rejestracja pojazdów, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców),
 • Organizacja sieci szkół publicznych w zakresie dotyczącym kształcenia obowiązkowego (gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz powiaty),
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz w starostwach powiatowych i Funkcjonowanie urzędu,
   

Ponadto organizowane są spotkania wymiany dobrych praktyk, podczas których eksperci prezentują wyniki swoich analiz oraz zidentyfikowane dobre praktyki.

Na zakończenie każdego, rocznego cyklu organizowane są spotkania podsumowujące wraz z rekomendacją zmian na kolejny cykl benchmarkingowy oraz modułem dotyczącym podnoszenia kompetencji.

 

 

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011