• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Strefa dobrych praktyk

Strefa dobrych praktyk

Dobre praktyki, czyli co....?

 • rozwiązania uniwersalne, możliwe do zaadaptowania w różnych obszarach i możliwe do zastosowania w pracy z różnymi grupami
 • rozwiązania, które wpłyną na funkcjonujący system, politykę prowadzoną na poziomie jednostki w danym zakresie
 • rozwiązania innowacyjne i skuteczne dla danej grupy odbiorców
 • różnego rodzaju narzędzia/mechanizmy, które nie są celem projektu, ale środkiem jego realizacji 
   

Dzięki systematycznemu zbieraniu i porównywaniu danych o osiąganych w jednostkach wynikach, w oparciu o wypracowany model wskaźników monitorowania efektywności realizacji usług publicznych, ekspertom zatrudnionym w projekcie udało się zidentyfikować dobre praktyki, w obszarach pddanych benchmarkingowi.

Poniżej prezentujemy najciekawsze rozwiązania.

 

Najciekawsze rozwiązania zidentyfikowane w 2022 roku:

 

 

 

 

 

 

 

Najciekawsze rozwiązania zidentyfikowane w 2021 roku:

 

Najciekawsze rozwiązania zidentyfikowane w 2019 roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najciekawsze rozwiązania zidentyfikowane w 2018 roku:

 

 

 

 

 

 

 

Najciekawsze rozwiązania zidentyfikowane w 2017 roku:

Najciekawsze rozwiązania zidentyfikowane w 2016 roku:

Najciekawsze rozwiązania zidentyfikowane w 2015 roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najciekawsze rozwiązania zidentyfikowane w latach 2011-2013:

 

 

 
Szerszy opis dobrej praktyki

 

  
Szerszy opis dobrej praktyki
 

 

 
Szerszy opis dobrej praktyki

 

 
Szerszy opis dobrej praktyki

 

 

 

 


Szerszy opis dobrej praktyki

 


Szerszy opis dobrej praktyki

 

 

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011