• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

28-06-2024 - O kontroli zarządczej słów kilka

W dn. 27 czerwca br. w Katowicach odbyło się seminarium „Kontrola zarządcza w administracji publicznej – obowiązki i wyzwania”. Seminarium było przede wszystkim dedykowane nowym włodarzom oraz osobom zainteresowanym przyswojeniem podstawowych informacji z zakresu kontroli zarządczej.

Pierwszą część spotkania poprowadziła p. Elżbieta Solska-Kuchciak, Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Katowice, która szczegółowo omówiła genezę wprowadzenia kontroli zarządczej w Polsce, wyzwania jakie stoją przed kierownikami JST w związku z jej stosowaniem oraz cele, a zarazem korzyści z jej prowadzenia. Powyższe wystąpienie zwieńczone zostało licznymi praktycznymi przykładami oraz dyskusją uczestników.

Druga część spotkania dotyczyła realizowanego przez ŚZGiP od 13 lat przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych”, jako narzędzia skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Naistotniejsze założenia benchmarkingu przedstawiła p. Sylwia Uchnast-Gara, wieloletni ekspert ds. metodologii w biurze ŚZGiP. Przybliżyła Ona uczestnikom korzyści płynące z udziału w przedsięwzięciu oraz podstawowe założenia metodologiczne.

Seminarium zakończyło się zaproszeniem do udziału w przedsięwzięciu „Benchmarking usług publicznych„, które skierowane zostało zarówno do nowych jak i dotychczasowych uczestników. Ww. zaproszenie związane jest z zaplanowaną na IV kwartał br. rekrutacją do udziału w przedsięwzięciu w latach 2025-2027.

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011