• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

08-12-2022 - Wybieramy tematy do przyszłorocznego benchmarkingu

Obecnie trwają konsultacje z koordynatorami benchmarkingu zmierzające do ustalenia katalogu obszarów, które zostaną objęte przyszłorocznymi badaniami. Obecna propozycja dot.:

 1. Funkcjonowania urzędu z uwzględnieniem:
  • e-usług (poziomów dojrzałości) i cyfryzacji
  • promocji miasta/gminy/powiatu,
  • kosztów obsługi (ochrona mienia, sprzątanie),
  • aspektu zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach
 2. Zarządzania zasobami ludzkimi – wykorzystanie dotychczasowych mierników z ukierunkowaniem na: rotację na stanowiskach urzędniczych (w kontekście braku możliwości zaproponowania atrakcyjnych wynagrodzeń), wynagrodzenia, stosowanych systemów motywacyjnych
 3. Oświetlenia z uwzględnieniem zestawu mierników i wskaźników z poprzednich latach
 4. Oświaty z wykorzystaniem dorobku prac Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie prowadzenia benchmarkingu w oparciu o dane SMUP

Konsultacje będą prowadzone do 16 grudnia br.

 

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011