• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

12-02-2021 - Harmonogram prac w 2021 roku

 Jak co roku publikujemy poniżej harmonogram prac w ramach podstawowej ścieżki benchmarkingu. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z przyjętymi podczas spotkania podsumowującego ustaleniami, obszary objęte tegorocznym badaniem nie ulegną zmianie i obejmą: 

 1. Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę
 2. Ewidencja działalności gospodarczej
 3. Rejestracja spraw stanu cywilnego 
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi
 5. Monitorowanie zobowiązań wynikających z tytułu podatku od nieruchomości
 6. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 
 7. Sprawy obywatelskie – ewidencja ludności i dowody osobiste 
 8. Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) - w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania
 9. Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie 
 11. Funkcjonowanie urzędu

Proces identyfikacji dobrych praktyk obejmie obszary:

 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Sprawy obywatelskie – ewidencja ludności i dowody osobiste
 • Połączone obszary: Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie i Funkcjonowanie urzędu

 

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011