• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

28-01-2021 - GIS rozwija smart city

 W poniedziałek, 25 stycznia 2021 r., odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Grupy Innowacji Samorządowych w obszarze smart city.

Podczas spotkania p. Anna Mocała-Kalina (UM Jaworzno), p. Iwona Kapustka (UM Żory), p. Jolanta Zapędowska, p. Mirosław Jakubowski wraz z p. Bartoszem Błaszczykiem (UM Bydgoszcz) dokonali podsumowania dotychczasowych prac, które objęły obszary:

● świadomość obywatelska, usługi publiczne i społeczne, wydajna i transparentna administracja,
● jakość powietrza, świadomość ekologiczna, zrównoważone gospodarowanie zasobami,
● transport lokalny, dostępność komunikacyjna krajowa i międzynarodowa, infrastruktura ICT,
zrównoważony system transportowy,
● innowacyjność, przedsiębiorczość, rynek pracy, integracja międzynarodowa.

Podczas spotkania ustalono, że prace w pozostałych 2 obszarach:

● edukacja, kształcenie ustawiczne,
● kultura i wypoczynek, sport, zdrowie, bezpieczeństwo, warunki mieszkaniowe

będę przebiegały równolegle. 

Ponadto, p. Szymon Horosiewicz (UM Lublin) zaprezentował ciekawe rozwiązania i dobre praktyki w obszarze smart city stosowane w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i zaangażowanie.

W sekcji Spotkania benchmarkingowe, dla osób zalogowanych, dostępne są materiały ze spotkania.

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011