• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

16-07-2020 - Gorące lato w benchmarkingu

Sezon wakacyjny w pełni, a w Benchmarkingu aż gorąco z powodu prowadzonych prac eksperckich. 

Miło jest nam poinofmować, że etap weryfikacji danych został ukończony dla pierwszej z monitorowanych usług: Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. A i w pozostałych usługach wszystko zmierza do finału.

Kolejnym etapem prac będzie identyfikacja dobrych praktyk, które zostaną przedstawione podczas wrześniowych spotkań.

Serdecznie dziękujemy Koordynatorom oraz pracownikom urzędów biorących udział w przedsięwzięciu "Benchmarking-Kontynuacja" za zaangażowanie, wsparcie oraz wolę współpracy z ekspertami, co zaowocowało tak sprawnie przeprowadzoną weryfikacją danych.

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011