• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

06-05-2020 - Gospodarka odpadami

 W związku z przesunięciem przez Ministerstwo Klimatu terminu składania sprawozdań za 2019 r., uprzejmie informujemy, że dane benchmarkingowe dot.:
- poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
- poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,
- poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
( pytania V.6-V.8 z ankiety benchmarkingowej) możliwe będą do uzupełnienia w narzędziu do gromadzenia danych benchmarkingowych w dniach od 1 do 7 lipca br. 

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011