• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

13-02-2020 - Zakres tegorocznego badania benchmarkingowego

Informujemy, że po konsultacjach merytorycznego zakresu badania benchmarkingowego z ekspertami, pojawiła się propozycja objęcia w tym roku badaniem następujących procesów: 

 • Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę;
 • Ewidencja działalności gospodarczej (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej);
 • Rejestracja spraw stanu cywilnego (rejestracja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej);
 • Gospodarka odpadami komunalnymi;
 • Monitorowanie zobowiązań wynikających z tytułu podatku od nieruchomości;
 • Realizacja zadań (własnych określonych dla powiatu) w zakresie komunikacji (rejestracja pojazdów, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców);
 • Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) - w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania;
 • Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz w starostwach powiatowych;
 • Funkcjonowanie urzędu.

W oparciu o sugestię koordynatorów i zastępców koordynatorów wyrażoną podczas spotkania podsumowującego zeszłoroczny cykl benchmarkingowy podjęto decyzję o rezygnacji z monitorowania w tym roku procesu Utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia. W jego miejsce zaproponowany zostanie proces dot. ewidencji ludności. Po opracowaniu celów, wskaźników i mierników dla nowego obszaru zostaną one przesłane koordynatorom do konsultacji.


Jednocześnie, w ślad za zeszłorocznym cyklem benchmarkingowym, pogłębioną analizą oraz identyfikacją dobrych praktyk (raportami) objęte zostaną procesy:

 • Rejestracja spraw stanu cywilnego (rejestracja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej);
 • Realizacja zadań (własnych określonych dla powiatu) w zakresie komunikacji (rejestracja pojazdów, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców);
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz w starostwach powiatowych i Funkcjonowanie urzędu.

Zgodnie z decyzją uczestników spotkania wymiany dobrych praktyk obszar Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) - w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania nie zostanie poddany pogłębionej analizie oraz identyfikacji dobrych praktyk w tym roku.

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011