• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

30-01-2018 - Gromadzenie danych benchmarkingowych

Już niedługo, bo 12 lutego, zostanie uruchomiona ankieta benchmarkingowa za 2017 r. Dane zbierane będą do 9 marca (czyli prawie przez 4 tygodnie). W ramach ankiety monitorowane będą procesy:

 • wydawanie decyzji pozwolenia na budowę,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • gospodarka odpadami komunalnymi,
 • monitorowanie zobowiązań wynikających z podatku od nieruchomości
 • utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia (z perspektywą pomiaru zarządzania energią),
 • organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania,
 • realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi połączone z funkcjonowaniem urzędu,
 • rejestracja aktów stanu cywilnego oraz
 • realizacja zadań własnych określonych dla powiatu na przykładzie komunikacji.
   

Ponadto w czerwcu br. zorganizowane zostaną spotkania wymiany dobrych praktyk w obszarach:

 • gospodarka odpadami komunalnymi,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi połączone z funkcjonowaniem urzędu,
 • rejestracja aktów stanu cywilnego
 • realizacja zadań własnych określonych dla powiatu na przykładzie komunikacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011