• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

20-10-2017 - Nowe usługi w 2018 roku

Zgodnie z sugestią koordynatorów benchmarkingu, Grupa Innowacji Samorządowych rozpoczęła prace nad nowymi usługami do Zestawu wskaźników. Po uzyskaniu akceptacji ze strony przedstawicieli grupy benchmarkingowej dla propozycji nowych procesów, rozpoczęto prace nad wskaźnikami i miernikami.

W 2018 roku nowymi procesami poddanymi benchmarkingowy będą:

• Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – zadania urzędów stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste
• Komunikacja (rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy)
 

Efekty prac Grupy Innowacji Samorządowych w tym zakresie zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego benchmarking.

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011