• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

19-07-2017 - Lato sprzyja ...

Okres wakacyjny w pełni, a nasi Eksperci w pocie czoła pracują, by zidentyfikować najciekawsze dobre praktyki. W tym celu kontaktują się telefonicznie lub też bezpośrednio spotykają się w urzędach z przedstawicielami poszczególnych komórek. Dobre praktyki w tym roku identyfikują:

p. Piotr Absalon - w obszarach Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Funkcjonowanie urzędu

p. Marcin Połomski - w obszarze Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) - w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania

p. Marcin Smala - w obszarach Monitorowanie zobowiązań wynikających z tytułu podatku od nieruchomości oraz Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

p. Andrzej Schmidt - w obszarze Gospodarka odpadami komunalnymi

Dodatkowo, p. Sylwia Uchnast - Gara - ekspert ŚZGiP dokona pogłębionej analizy danych dot. połączonych procesów z zakresu postępowania administracyjnego (analiza nie będzie jednak obejmować identyfikacji dobrych praktyk).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli Urzędów biorących udział w przedsięwzięciu o współpracę z zespołem eksperckim.

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011