• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

23-06-2017 - Zapraszamy do udziału w projekcie SMUP

W imieniu Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - partnerów samorządowych realizujących wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (lider projektu) oraz Głównym Urzędem Statystycznym (koordynator metodologiczny) projekt pn. „System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP” - zapraszamy samorządy biorące udział w przedsięwzięciu pn. "Benchmarking - Kontynuacja" do aktywnego włączenia się w budowanie systemu monitorowania usług publicznych w Polsce.
 

System ma powstać do końca 2020 roku, a jego celem ma być:

a) umożliwienie władzom samorządowym monitorowania kluczowych dla przedsiębiorców i obywateli usług publicznych pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej;

b) umożliwienie prowadzenia porównań osiąganych wyników ze wskaźnikami innych jednostek z całego kraju (benchmarking), a w rezultacie poprawę jakości i dostępności świadczenia usług publicznych świadczonych przez JST.

Szczegóły dot. udziału znajdą Państwo w załączonych plikach. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z biurem.

Zaproszenie

Załącznik nr 1 - lista GWD

Załącznik nr 2 - zgłoszenie do GWD

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011