• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

16-05-2017 - Identyfikacja dobrych praktyk w 2017 r.

W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród koordynatorów benchmarkingu, udało się ustalić procesy, w których identyfikowane będą dobre praktyki. W obszarach tych odbędą się spotkania wymiany dobrych praktyk oraz opracowane zostaną raporty. W tym roku pochylimy się nad:

 • Monitorowaniem zobowiązań wynikających z tytułu podatku od nieruchomości
 • Realizacją usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Gospodarką odpadami komunalnymi
 • Zarządzaniem zasobami ludzkimi i Funkcjonowaniem urzędu
 • Organizacją sieci szkół publicznych

W najbliższych dniach opublikowany zostanie harmonogram spotkań.

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011