• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Sylwia Uchnast-Gara

Sylwia Uchnast-Gara

 

Absolwentka:
Prawo administracyjne - studia magisterskie, Wydział Prawa i Administracji

Doświadczenie zawodowe:
• od 2002 roku - pracownik Urzędu Miasta Tychy,
• Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkolenia (od 2002 - nadal)
• Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej (od 2015 - nadal)
• Pełnomocnik ds. Jakości (od 2008 do 2014)
• Koordynator projektu "Benchmarking w zakresie efektywności zarządzania administracją w Urzędzie Miasta Tychy" (od 2004 do 2010),
• Koordynator Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" w Urzędzie Miasta Tychy (w latach 2004-2006)

Certyfikaty:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością w Administracji Samorządowej - PCBC (DA/PJAS-PSJZP-W-01/S/2009)

od 2009 - nadal Członek Rady ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011