• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

30-09-2021 - Sygnaliści

28 września 2021 r. odbyło się, współorganizowane z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, spotkanie online dot. instytucji sygnalistów.

Temat ten stał się przedmiotem zainteresowania ŚZGiP z uwagi na konieczność implementacji do 17 grudnia 2021 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów) przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę. Wymaga ona od państw EU wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów (osób dokonujących zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń, od których uzyskały informacje).

Z uwagi na brak krajowego ustawodawstwa temat ten w dalszym ciągu rodzi wiele pytań i wątpliwości, na które odpowiedzi próbowali znaleźć prelegenci:

 • p. Radosław Mazur – ekspert Komisji Europejskiej ds. Ochrony Danych Osobowych, b. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Audytor Wiodący ISO 27001
 • p. Dariusz Kozłowski – mgr prawa, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku (w pionach do walki z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną, w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz w służbach specjalnych)
 • p. Rafał Hryniewicz – certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie normy ISO 27001. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
 • p. Marta Kulbaka – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu w Urzędzie Miasta Lublin, koordynator prac Grupy Innowacji Samorządowych w zakresie sygnalistów, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Benchmarking – Kontynuacja”.

Grupa Innowacji Samorządowych, działająca w ramach przedsięwzięcia pn. "Benchmarking - Kontynuacja", chcąc wyjść na przeciw potrzebom samorządów opracowała Procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, która jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich samorządów. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011