• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice
Start -> Aktualności

Aktualności

19-06-2020 - Gospodarka odpadami

 Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą terminów składania sprawozdań z segregacji odpadów (dla podmiotów zagospodarowujących odpady na dzień 31 sierpnia 2020 r., a dla gmin na dzień 31 listopada 2020 r.) biuro ŚZGiP odstęuje od zbierania danych w obszarze Gospodarka odpadami, w pytaniach V.6-V.8:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 

Katarzyna Kamieniobrodzka, ŚZGiP
Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011